top of page

סרט תדמית

מה זה סרט תדמית?

סרט תדמית הוא סרטון קצר, שמטרתו יצירת דימוי חיובי עבור עסק בעיני הלקוח הפוטנציאלי. קיים הבדל מהותי בין פרסומת בטלוויזיה וסרט תדמית. שכן הפרסומת "נכפית" על הצרכן הפוטנציאלי ואילו סרט התדמית הוא מסר שיווקי ממוקד שנדרש  על ידי הצרכן . באינטרנט או בסלולר

סרט תדמית הוא אמצעי מדיה חדש יחסית ותופס מקום חשוב בשנים

  :האחרונות ומיועד : בעיקר לחברות בינוניות וקטנות מהסיבות הבאות:

 

א . אין צורך בתקציב גדול להשיק את המוצר במדיה ה"גדולה" טלוויזי

 ב . טכנולוגיית הפס הרחב מאפשרת צפייה בסרטי תדמית כמידע משלים

ללקוחות פוטנציאליים

 

ג. הצגת הסרט כהקדמה בפגישה עסקית, או בכנסים ותערוכות תורמת

להעצמת   הפעילות העסקית

בין אם שליחה באמצעות קישורית באי-מייל, או באמצעות קליפ בדור 3, המסר המוצג לקהל היעד הפוטנציאלי,  נקלט באופן חיובי, מכיוון שנוצר פילוח מקדים לגיל, מין ושכבה סוציואקונומית.

 

ד.  ירידה דרסטית במחירי הציוד הנדרש לצילום ועריכה, כמו כן ירידה בעלות חומרי הגלם הדרושים להסרטה. שימוש בכרטיסי זיכרון שהחליפו את הקלטות הדיגיטליות שהחליפו את הקלטות האנלוגיות שהחליפו את הפילים. 

bottom of page